Hoà tan m gam Fe3O4 vào dung dịch HCl dư được X. Thêm NaOH dư vào X rồi nung kết tủa sinh ra trong không khí đến khối lượng không đổi. tính khối lượng

Question

Hoà tan m gam Fe3O4 vào dung dịch HCl dư được X. Thêm NaOH dư vào X rồi nung kết tủa sinh ra trong không khí đến khối lượng không đổi. tính khối lượng chất rắn thu được sau khi nung.

in progress 0
Thanh Thu 8 months 2021-02-02T05:47:51+00:00 3 Answers 32 views 0

Answers ( )

  0
  2021-02-02T05:49:43+00:00

  $n_{Fe_3O_4}=\dfrac{m}{232} (mol)$ 

  Quá trình biến đổi chất:

  $Fe_3O_4\buildrel{{HCl, -H_2O}}\over\longrightarrow (FeCl_2, FeCl_3)\buildrel{{+NaOH, -NaCl}}\over\longrightarrow (Fe(OH)_2, Fe(OH)_3)\buildrel{{t^o kk, -H_2O}}\over\longrightarrow Fe_2O_3$ 

  Bảo toàn Fe: $3n_{Fe_3O_4}=2n_{Fe_2O_3}$

  Chất rắn sau khi nung là $Fe_2O_3$

  $n_{Fe_2O_3}=\dfrac{3m}{464}(mol)$

  $\to m_{Fe_2O_3}=160.\dfrac{3m}{464}\approx 1,034m(g)$

  0
  2021-02-02T05:49:46+00:00

  Em tham khảo nha:

  \(\begin{array}{l}
  F{e_3}{O_4} + 8HCl \to 2FeC{l_3} + FeC{l_2} + 4{H_2}O(1)\\
  FeC{l_3} + 3NaOH \to 3NaCl + Fe{(OH)_3}(2)\\
  FeC{l_2} + 2NaOH \to 2NaCl + Fe{(OH)_2}(3)\\
  4Fe{(OH)_2} + {O_2} + 2{H_2}O \to 4Fe{(OH)_3}(4)\\
  2Fe{(OH)_3} \to F{e_2}{O_3} + 3{H_2}O(5)\\
  {n_{F{e_3}{O_4}}} = \dfrac{m}{{232}}\,mol\\
   \Rightarrow {n_{FeC{l_2}}} = {n_{F{e_3}{O_4}}} = \dfrac{m}{{232}}\,mol\\
  {n_{FeC{l_3}}} = 2{n_{F{e_3}{O_4}}} = \dfrac{m}{{116}}\,mol\\
  {n_{Fe{{(OH)}_3}}}(2) = {n_{FeC{l_3}}} = \dfrac{m}{{116}}\,mol\\
  {n_{Fe{{(OH)}_2}}}(3) = {n_{FeC{l_2}}} = \dfrac{m}{{232}}\,mol\\
  {n_{Fe{{(OH)}_3}}}(4) = {n_{Fe{{(OH)}_2}}}(3) = \dfrac{m}{{232}}\,mol\\
  {n_{Fe{{(OH)}_3}}}(5) = \dfrac{m}{{116}} + \dfrac{m}{{232}} = \dfrac{{3m}}{{232}}\,mol\\
  {n_{F{e_2}{O_3}}} = \dfrac{{3m}}{{232}} \times \dfrac{1}{2} = \dfrac{{3m}}{{464}}\,mol\\
  {m_{F{e_2}{O_3}}} = \dfrac{{3m}}{{464}} \times 160 = \dfrac{{30m}}{{29}}(g)
  \end{array}\)

   

  0
  2021-02-02T05:49:55+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo fe3o4 + hcl dư các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )