Hòa tan hỗn hợp CaO và CaCO3 bằng dung dịch HCl thu được dung dịch Y và 488ml khí CO2 ở đktc. Cô cạn dung dịch Y thu được 3,33 gam muối khan.

Question

Hòa tan hỗn hợp CaO và CaCO3 bằng dung dịch HCl thu được dung dịch Y và 488ml khí CO2 ở đktc. Cô cạn dung dịch Y thu được 3,33 gam muối khan.
a)Tính số gam mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.
b)Cho tất cả khí CO2 nói trên hấp thụ hết trong 100ml dung dịch NaOH 0,25M thì thu được những muối gì ? Khối lượng muối thu được là bao nhiêu gam ?

in progress 0
Hải Đăng 2 years 2021-03-22T17:15:59+00:00 2 Answers 535 views 0

Answers ( )

  -1
  2021-03-22T17:17:52+00:00

  Đáp án:

  a) %CaO=21,875%; %CaCO3=78,125%

  b) 1,79 gam

  Giải thích các bước giải:

  Phản ứng:

  CaO + 2HCl -> CaCl2 + H2O

  CaCO3 + 2HCl -> CaCl2 + CO2 + H2O

  a)

  Ta có : nCO2=0,448/22,4=0,02 mol

  Theo ptpu: nCaCO3 =nCO2=0,02 mol.

  Mặt khác cô cạn dung dịch Z được muối kham là CaCl2 -> nCaCl2=3,33/111=0,03 mol

  Theo ptpu: nCaCl2=nCaO + nCaCO3 -> nCaO=0,03-0,02=0,01 mol

  ->%CaO=0,01.56/(0,01.56+0,02.100)=21,875% -> %CaCO3=78,125%

  b) Ta có: nCO2=0,02 mol; nNaOH =0,1.0,25=0,025 mol

  Ta có: 1 < nNaOH/nCO2 <2 nên sản phẩm thu được gồm NaHCO3 và Na2CO3

                         2NaOH+ CO2     -> Na2CO3 + H2O

  Tham gia        0,025         0,02

  Phản ứng:      0,025         0,0125-> 0,0125

  Sau phản ứng: 0               0,0075   0,0125

                         Na2CO3 + CO2 + H2O -> 2NaHCO3

  Tham gia          0,0125        0,0075

  Phản ứng          0,0075        0,0075    -> 0,015

  Sau phản ứng:  0,005           0                   0,015

  Muối thu được gồm Na2CO3 0,005 mol và NaHCO3 0,015 mol

  -> m muối=1,79 gam

   

   

  0
  2021-03-22T17:18:03+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo cao+hcl các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )