Hòa tan hết m gam hỗn hợp X (oxi chiếm 8.75% về khối lượng) gồm Na, Na2O, K, K20, Ba, BaO vào nước, thu được 400 ml dd Y và 1.568 lít H2 (đktc). Trộn

Question

Hòa tan hết m gam hỗn hợp X (oxi chiếm 8.75% về khối lượng) gồm Na, Na2O, K, K20, Ba, BaO vào nước, thu được 400 ml dd Y và 1.568 lít H2 (đktc). Trộn 200ml dd Y với 200ml dd hỗn hợp gồm HCl 0.2 M và H2SO4 0.15 M thu được 400 ml dd Z có pH = 13. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn (giả sử H2SO4 điện li hoàn toàn). Giá trị m là?
Giúp em vs ạ…

in progress 0
Gerda 1 year 2020-10-22T02:43:15+00:00 2 Answers 175 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-22T02:45:12+00:00

  Đáp án:

  m = 12,8 gam

  Giải thích các bước giải:

  *Trộn 200 ml dung dịch Y (chứa y mol OH-) với 200 ml HCl 0,2M và H2SO4 0,15M

  nH+ = nHCl + 2nH2SO4 = 0,2.0,2 + 2.0,2.0,15 = 0,1 mol

  pH = 13 => pOH = 14 – 13 = 1 => [OH-] = 0,1M

  OH- + H+ → H2O

  Bđ: y 0,1

  Pư: 0,1 ← 0,1

  Sau: y – 0,1 0

  →[OH−] = y − 0,1.0,4=0,1→ y = 0,14

  => 400 ml dung dịch Y chứa 0,28 mol OH-

  *Hòa tan m gam hỗn hợp X {Na, K, Ba, O: x mol} + H2O → Y{Na+, K+, Ba2+, OH-: 0,28 mol} + H2: 0,07

  BT electron: nNa + nK + 2nBa = 2nO + 2nH2 => nNa + nK + 2nBa = 2x + 2.0,07 (1)

  BTĐT: nNa+ + nK+ + 2nBa2+ = nOH- => nNa + nK + 2nBa = 0,28 (2)

  Từ (1) và (2) => 2x + 2.0,07 = 0,28 => x = 0,07 mol

  => mO = 0,07.16 = 1,12 gam => mX = 1,12 : 8,75 .100 = 12,8 gam

  0
  2020-10-22T02:45:22+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo hỗn hợp x gồm ba bao na na2o và k các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )