Hòa tan 10,55 g hỗn hợp Zn và ZnO vào một lượng vừa đủ dung dịch HCl 10% thì thu đuợc 2,24 lít khí H2 (đktc). a) Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợ

Question

Hòa tan 10,55 g hỗn hợp Zn và ZnO vào một lượng vừa đủ dung dịch HCl 10% thì thu đuợc 2,24 lít khí H2 (đktc).
a) Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.
b) Tính nồng độ % của muối trong dung dịch thu được.
c) Cho 6,33 g hỗn hợp trên tác dụng với Cl2, tính khối lượng muối tạo thành, biết hiệu suất phản ứng là 85%.

Ai giúp mình câu 28 với
hoa-tan-10-55-g-hon-hop-zn-va-zno-vao-mot-luong-vua-du-dung-dich-hcl-10-thi-thu-duoc-2-24-lit-kh

in progress 0
Lệ Thu 1 year 2020-11-29T06:00:01+00:00 2 Answers 252 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-29T06:02:00+00:00

  Đáp án:

  $\text{a) Zn: 6,5g và ZnO: 4,05g; b) 17,46%; c) 6,936g}$

  Giải thích các bước giải:

  $n_{H_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1\ mol$

  $\text{Gọi số mol Zn và ZnO là a và b}$

  a/

  $\text{PTHH:}$

  $Zn+2HCl→ZnCl_2+H_2$

  $ZnO+2HCl→ZnCl_2+H_2O$

  $nZn=nH_2=0,1\ mol$

  $→mZn=0,1.65=6,5\ g→mZnO=10,55-6,5=4,05\ g$

  b/

  $nZnO=\dfrac{4,05}{81}=0,05\ mol$

  $nHCl_{PƯ}=2nZn+2nZnO=2.0,1+2.0,05=0,3\ mol$

  $→mHCl=0,3.36,5=10,95\ g$

  $→m_{ddHCl}=\dfrac{10,95}{10\%}=109,5\ g$

  $\text{Khối lượng dd sau phản ứng:}$

  $m=10,55+109,5-0,1.2=119,85\ g$

  $nZnCl_2=0,1+0,05=0,15\ mol$

  $C\%_{ZnCl_2}=\dfrac{0,15.136}{119,85}=17,02\%$

  c/

  $\text{10,55g có 0,1 mol Zn và 0,05mol ZnO}$

  $\text{→6,33g có 0,06mol Zn và 0,03 mol ZnO}$

  $\text{PTHH:}\ Zn+Cl_2→ZnCl_2$

  $nZnCl_2=0,06.85\%=0,051\ mol→mZnCl_2=6,936\ g$

  0
  2020-11-29T06:02:05+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo zno+hcl các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )