Hòa mua 12 quả trứng hết 38 400 đồng. Sau đó Hòa mua thêm 13 quả trứng nữa.Hỏi Hòa đã mua trứng hết tất cả bao nhiêu tiền

Question

Hòa mua 12 quả trứng hết 38 400 đồng. Sau đó Hòa mua thêm 13 quả trứng nữa.Hỏi Hòa đã mua trứng hết tất cả bao nhiêu tiền

in progress 0
Nho 1 year 2020-10-19T00:57:17+00:00 2 Answers 74 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-19T00:59:05+00:00

  Đáp án:

  +1 quả trứng có giá tiền là: 38400/12=3200( đồng)

  + 13 quả trứng có giá tiền là: 3200x 13=41600 ( đồng)

  + Số tiền Hòa đã mua trứng là : 38400+41600=80000( đồng)

  Vậy : Số tiền Hòa đã mua trứng là 80000 đồng

  xin ctlhn

  0
  2020-10-19T00:59:06+00:00

  Đáp án:

  1 quả trứng có số tiền là:

  38 400 : 12 = 3200 (đồng)

  13 quả trứng có số tiền là:

  3200 x 13 = 41 600 (đồng)

  Hoà đã mua trứng hết số tiền là:

  38 400 + 41 600 = 80 000 (đồng)

  Đ/s: 80 000 đồng

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )