Hoa gì e thẹn đứng chờ đường quan? Hoa gì sắc trắng ngây thơ?

Question

Hoa gì e thẹn đứng chờ đường quan?
Hoa gì sắc trắng ngây thơ?

in progress 0
Thanh Thu 2 months 2021-07-23T00:29:29+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T00:31:16+00:00

  Hoa gì e thẹn đứng chờ đường quan?

  – Trả lời : hoa xấu hổ ( trinh nữ )

  Hoa gì sắc trắng ngây thơ?

  – Trả lời : hoa huệ

  0
  2021-07-23T00:31:19+00:00

  Hoa gì e thẹn đứng chờ đường quan?

  – Hoa trinh nữ , hoa xấu hổ 

  Hoa gì sắc trắng ngây thơ?

  -Hoa huệ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )