Hòa bình là gì ? Hãy giải nghĩa của từ “Hòa Bình” thật là chi tiết .

Question

Hòa bình là gì ? Hãy giải nghĩa của từ “Hòa Bình” thật là chi tiết .

in progress 0
Khoii Minh 2 weeks 2021-09-01T17:53:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T17:55:33+00:00

  Hòa bình là khi mọi thứ đều có sự hòa thuận , không gây ra chiến tranh , bạo lực , không xung đột vũ trang , ngăn chặn chiến tranh dùng vũ lực .

  0
  2021-09-01T17:55:40+00:00

   +)hiểu đơn giản là ko có chiến tranh là ko đấu đá lẫn nhau nếu mỗi người trên thế giới

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )