Hộ mk câu c với mk cảm ơn trc

Question

Hộ mk câu c với
mk cảm ơn trc
ho-mk-cau-c-voi-mk-cam-on-trc

in progress 0
Euphemia 1 year 2020-10-31T13:54:29+00:00 1 Answers 80 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T13:55:53+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a.Ta có:

  $10^2=6^2+8^2\to EF^2=DE^2+DF^2$

  $\to\Delta DEF$ vuông tại $D$

  b.Ta có: $DK\perp EF$

  $\to DK\cdot EF=DE\cdot DF(=2S_{DEF})$

  $\to DK=\dfrac{DE\cdot DF}{EF}=\dfrac{24}{5}$

  $\to FK=\sqrt{DF^2-DK^2}=\dfrac{32}{5}$

  c.Ta có: $EK=EF-FK=\dfrac{18}{5}$

  $\to \Delta DEK$ vuông tại $K,DK=\dfrac{24}{5}, EK=\dfrac{18}{5}, DE=6$

  $\to \sin\widehat{DEK}=\dfrac{DK}{DE}=\dfrac{4}{5}$

  $\to \widehat{DEK}=\arcsin(\dfrac45)$

  $\to \widehat{EDK}=90^o-\arcsin(\dfrac45)$

  ho-mk-cau-c-voi-mk-cam-on-trc

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )