hộ mk câu b với câu c với đang cần gấp

Question

hộ mk câu b với câu c với
đang cần gấp
ho-mk-cau-b-voi-cau-c-voi-dang-can-gap

in progress 0
Khải Quang 9 months 2021-04-29T00:51:06+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-29T00:52:15+00:00

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  b)Vi – et:\left\{ \begin{array}{l}
  {x_1} + {x_2} =  – m\\
  {x_1}{x_2} = m + m = 2m
  \end{array} \right.\\
  {x_1}^2 + {x_2}^2 = {x_1}^2 + {x_2}^2 + 2{x_1}{x_2} – 2{x_1}{x_2}\\
   = {\left( {{x_1} + {x_2}} \right)^2} – 2{x_1}{x_2}\\
   = {m^2} – 2.2m = {m^2} – 4m\\
  {x_1}^3 + {x_2}^3 = \left( {{x_1} + {x_2}} \right)\left( {{x_1}^2 – {x_1}{x_2} + {x_2}^2} \right)\\
   = \left( {{x_1} + {x_2}} \right)\left[ {{x_1}^2 + 2{x_1}{x_2} + {x_2}^2 – 3{x_1}{x_2}} \right]\\
   = \left( {{x_1} + {x_2}} \right)\left[ {{{\left( {{x_1} + {x_2}} \right)}^2} – 3{x_1}{x_2}} \right]\\
   =  – m\left( {{m^2} – 3.2m} \right)\\
   =  – m\left( {{m^2} – 6m} \right)\\
   =  – {m^3} + 6{m^2}\\
  c)Xét:\Delta  \ge 0\\
   \to {m^2} – 4.m.m \ge 0\\
   \to {m^2} – 4{m^2} \ge 0\\
   \to  – 3{m^2} \ge 0\\
   \to {m^2} \le 0\\
   \to m = 0\\
  Xét:{x_1}^2 + {x_2}^2 = 9\\
   \to {x_1}^2 + {x_2}^2 + 2{x_1}{x_2} – 2{x_1}{x_2} = 9\\
   \to {\left( {{x_1} + {x_2}} \right)^2} – 2{x_1}{x_2} = 9\\
   \to {m^2} – 2.2m = 9\\
   \to {m^2} – 4m = 9\left( {vô nghiệm} \right)
  \end{array}\)

  ( bạn xem lại đề phương trình nhé )

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )