hộ mình nha Trong bài thơ Nam quốc sơn hà Làm ít nhất 2 câu nhé

Question

hộ mình nha
Trong bài thơ Nam quốc sơn hà
Làm ít nhất 2 câu nhé
ho-minh-nha-trong-bai-tho-nam-quoc-son-ha-lam-it-nhat-2-cau-nhe

in progress 0
Nho 5 months 2021-08-16T04:30:03+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-16T04:31:03+00:00

     3″Sông núi nước Nam” được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc ta vì nó khẳng định chủ quyền về lãnh thổ của đất nước và nêu cao ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền đó trowcs mọi kẻ thù xâm lược.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )