hộ mình câu b với câu c với mình đang cần gấp ah

Question

hộ mình câu b với câu c với mình đang cần gấp ah
ho-minh-cau-b-voi-cau-c-voi-minh-dang-can-gap-ah

in progress 0
Helga 2 years 2021-04-22T22:47:56+00:00 1 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-22T22:49:06+00:00

  Đáp án:

  b) \(\left\{ \begin{array}{l}
  m =  – \dfrac{1}{2}\\
  n =  – 8
  \end{array} \right.\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  b)Vi – et:\left\{ \begin{array}{l}
  {x_1} + {x_2} = 2m + 2\\
  {x_1}{x_2} = n + 2
  \end{array} \right.\\
  Thay:{x_1} = 3;{x_2} =  – 2\\
   \to \left\{ \begin{array}{l}
  3 – 2 = 2m + 2\\
  3.\left( { – 2} \right) = n + 2
  \end{array} \right.\\
   \to \left\{ \begin{array}{l}
  m =  – \dfrac{1}{2}\\
  n =  – 8
  \end{array} \right.\\
  c)Thay:m = 0\\
  Pt \to {x^2} – 2x + n + 2 = 0\\
  Xét:\Delta ‘ \ge 0\\
   \to 1 – n – 2 \ge 0\\
   \to  – 1 \ge n\\
  \dfrac{{{x_1}}}{{{x_2}}} = \dfrac{{{x_2}}}{{{x_1}}} \to \dfrac{{{x_1}^2 – {x_2}^2}}{{{x_1}{x_2}}} = 0\\
   \to {x_1}^2 – {x_2}^2 = 0\\
   \to \left( {{x_1} – {x_2}} \right)\left( {{x_1} + {x_2}} \right) = 0\\
   \to 2\left( {{x_1} – {x_2}} \right) = 0\\
   \to {x_1} – {x_2} = 0\\
   \to {x_1} = {x_2}
  \end{array}\)

  ⇔ Phương trình có nghiệm kép

  ⇔ m=-1

  ( bạn xem lại đề câu b chỗ x1 và x2 nhé, có dấu “=” thì sao xét nó nguyên được )

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )