Hnay là thứ 5. Hỏi 101 ngày sau là ngày thứ mấy trong tuần

Question

Hnay là thứ 5. Hỏi 101 ngày sau là ngày thứ mấy trong tuần

in progress 0
Hưng Gia 11 months 2020-11-28T23:01:35+00:00 2 Answers 101 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-28T23:03:04+00:00

  Đáp án:

   Chúc bạn học tốt ạ !! ❤️❤️

  Giải thích các bước giải:

  Hôm nay là thứ 5
  => 7 ngày sau cũng là thứ năm
  => 2*7 = 14 ngày sau cũng là thứ 5
  => 3*7 = 21 ngày sau cũng là thứ 5
  ——
  => 14*7 = 98 ngày sau cũng là thứ 5
  => 101 ngày sau là chủ nhật

  0
  2020-11-28T23:03:21+00:00

             Đổi: 1 tuần = 7 ngày

  Ta có:   101 : 7 = 14(dư 3)

  Vậy 101 ngày sau tức là 14 tuần và 3 ngày nữa.

  Vì hôm nay là thứ 5 => 14 tuần nữa cũng là thứ 5.

  Vì còn thêm 3 ngày => Ngày đó là Chủ Nhật.

  Chúc học tốt!!!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )