Hình tròn lớn và hình tròn nhỏ có cùng tâm O. Tính diện tích hình tròn lớn, biết rằng diện tích hình tròn nhỏ là 12,56m2.

Question

Hình tròn lớn và hình tròn nhỏ có cùng tâm O. Tính diện tích hình tròn lớn, biết rằng diện tích hình tròn nhỏ là 12,56m2.

in progress 0
Eirian 5 months 2021-08-25T08:14:31+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T08:15:55+00:00

  Answer:

  Hình tròn lớn và hình tròn nhỏ có cùng tâm O. Tính diện tích hình tròn lớn, biết rằng diện tích hình tròn nhỏ là 12,56m2.

  Step-by-step explanation:

  Hình tròn lớn và hình tròn nhỏ có cùng tâm O. Tính diện tích hình tròn lớn, biết rằng diện tích hình tròn nhỏ là 12,56m2.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )