Hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ Biết độ dài AB=4cm, BC=3 cm và AC’=13 cm . Tính thể tích của hình hộp chữ nhật

Question

Hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’
Biết độ dài AB=4cm, BC=3 cm và AC’=13 cm . Tính thể tích của hình hộp chữ nhật

in progress 0
Thanh Thu 2 years 2021-04-20T17:57:55+00:00 1 Answers 22 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-20T17:58:56+00:00

  \(ABCD.A’B’C’D’\) là hình hộp chữ nhật

  \(→AB=A’B’=4cm\) và \(BC=B’C’=3cm\)

  Áp dụng định lý Pytago vào \(ΔA’B’C’\) vuông tại \(B’\)

  \(→A’C’=\sqrt{A’B’^2+B’C’^2}=\sqrt{4^2+3^2}=\sqrt{25}=5cm\)

  Áp dụng định lý Pytago vào \(ΔAA’C’\) vuông tại \(A’\):

  \(AA’^2+A’C’^2=AC’^2\\→AA’=\sqrt{AC’^2-A’C’^2}=\sqrt{13^2-5^2}=\sqrt{144}=12cm\)

  \(V_{ABCD.A’B’C’D’}=AB.BC.AA’=4.3.12=144cm^3\)

  Vậy \(V_{ABCD.A’B’C’D’}=144cm^3\)

  hinh-hop-chu-nhat-abcd-a-b-c-d-biet-do-dai-ab-4cm-bc-3-cm-va-ac-13-cm-tinh-the-tich-cua-hinh-hop

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )