Hình chữ nhật có chiều dài là2 3/4m , chiều rộng kém chiều dài 1 1/2m .Tính chu vi và diện tích hình đó?

Question

Hình chữ nhật có chiều dài là2 3/4m , chiều rộng kém chiều dài 1 1/2m .Tính chu vi và diện tích hình đó?

in progress 0
Eirian 8 tháng 2020-10-16T02:34:23+00:00 2 Answers 120 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

  Đổi 2 3/4= 11/4, 1 1/2=3/2
  chiều rộng của hcn là :11/4-3/2=1 1/4 m
  chu vi của hcn là 2(11/4+3/2)=2×4=8 m

  diện tích của hcn là 11/4 x 3/2=33/8

  Giải thích các bước giải:

   

 2. Đáp án:

  Đổi `2 3/4 m = 11/4 m`

  ` 1 1/2m = 3/2 m`

  Chiều rộng là

  ` 11/4 – 3/2 = 5/4 (m)`

  Chu vi là

  `(11/4 + 5/4) *2 = 8 (m)`

  Diện tích là

  `11/4 * 5/4 = 55/16 (m^2) ` 

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )