Hình ảnh quê hương và con thuyền trong bài thơ Quê Hương

Question

Hình ảnh quê hương và con thuyền trong bài thơ Quê Hương

in progress 0
Nem 7 months 2021-06-24T18:44:43+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-06-24T18:46:37+00:00

    -Hình ảnh con thuyền được miêu tat như một con tuấn mã khỏe, đẹp, phi nhanh, được tác giả miêu ta như một bức tranh cuộc sống quen thuộc của dân làng chài cùng băng mình ra sóng biển nhanh và hăng. Con thuyền như muốn chinh phục thiên nhiên mang theo bao ước vọng khát khao về cuộc sống ấm no của người dân làng chài

    -Hình ảnh quê hương trong nỗi nhớ của tác giả thạt quen thuộc và đầy yêu thương về một miền quê sống với hơi muối mặn mà đầy yêu thương và mượt mà

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )