Hình ảnh quang trung nguyễn huệ ở bài hoàng lê nhất thống chí là một vi vua nhu thế nào

Question

Hình ảnh quang trung nguyễn huệ ở bài hoàng lê nhất thống chí là một vi vua nhu thế nào

in progress 0
King 1 year 2021-08-26T19:54:46+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-26T19:56:39+00:00

    $Làm$

    Hình ảnh quang trung nguyễn huệ ở bài hoàng lê nhất thống chí là một vi vua và là 1 vị anh hùng dân tộc trong chiến công đại phá quân thanh, với sự dũng mãnh, tài trí, tầm nhìn xa trông rộng thì Quang Trung quả là một hình ảnh đẹp trong lòng dân tộc Việt Nam.

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )