Hình 1 Chỉ làm hình 1 Cấm xóa .-.

Question

Hình 1
Chỉ làm hình 1
Cấm xóa .-.
hinh-1-chi-lam-hinh-1-cam-oa

in progress 0
Eirian 1 year 2020-11-03T09:28:13+00:00 2 Answers 55 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-03T09:29:52+00:00

  Đáp án:

  Xét tứ giác ABDC, có:

  AB // EF

  => tứ giác ABDC là hình thang

  => x = (AB+GF):2

           = (8+16):2

           =12 cm

  Vậy x = 12 cm

  Xét tứ giác CDHG, có:

  CD // HG

  => TỨ giác CDHG là hình thang

  => y= 16 nhân 2-12

  => y= 20 cm

  KẾT LUẬN: x= 12cm

                    y= 20 cm

  0
  2020-11-03T09:30:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   ta có: AB//CD//EF//GH

  ⇒ABFE ,CDHG là hình thang.

  +)C là trung điểm AE.

  D là trung điểm BF.

  ⇒CD là đường trung bình hình thang ABFE (định nghĩa đg TB trang 78)

  ⇒CD=$\frac{AB+FE}{2}$ (ĐL 4 trang 78)

          =$\frac{16+8}{2}=12$

  +)E là trung điểm CG.

  F là trung điểm DH.

  ⇒EF là đường trung bình hình thang CDHG.

  ⇒EF=$\frac{CD+HG}{2}$

  ⇒2EF=CD+HG

  ⇒2.16=12+HG

  ⇒HG=20

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )