Hiệu số tuổi của cha và con là 27 tuổi. Sau 3 năm nữa tuổi cha bằng 8/5 tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hien nay

Question

Hiệu số tuổi của cha và con là 27 tuổi. Sau 3 năm nữa tuổi cha bằng 8/5 tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hien nay

in progress 0
Ngọc Diệp 2 tháng 2021-04-22T07:43:58+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-22T07:45:27+00:00

  Vì mỗi năm mỗi người đều tăng lên 1 tuổi nên cha luôn hơn con 27 tuổi

  Tuổi con sau 3 năm là:

     27÷(8-5)×5=45 (tuổi)

  Tuổi con hiện nay là:

      45-3=42 (tuổi)

  Tuổi cha hiện nay là:

       27+42=69 (tuổi)

                  Đáp số: tuổi con: 42 tuổi

                                tuổi cha:69 tuổi

  Học tốt nha!

   

 1. Đáp án:

  Cha $69$ tuổi

  Con $42$ tuổi

  Giải thích các bước giải: 

  Do hiệu số tuổi của hai cha con không đổi nên $3$ năm sau cha vẫn hơn con $27$ tuổi.

  Ta có sơ đồ tuổi cha và tuổi con $3$ năm sau:

  $\text{Tuổi cha:}\ \overbrace{|-|-|-|-|-\underbrace{|-|-|-|}_{27\ \rm tuổi}}^{?\ \rm tuổi}$

  $\text{Tuổi con:}\ \underbrace{|-|-|-|-|-|}_{?\ \rm tuổi}$

  Hiệu số phần bằng nhau là:

  $8 – 5 = 3$ (phần)

  Tuổi con $3$ năm sau là:

  $27\ :\ 3\times 5 = 45$ (tuổi)

  Tuổi con hiện nay là:

  $45 – 3 = 42$ (tuổi)

  Tuổi cha hiện nay là:

  $42 + 27 = 69$ (tuổi)

  Đáp số: Cha $69$ tuổi

                 Con $42$ tuổi

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )