Hiệu hai số là 1404 ,bt rằng nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số bé thì ta dc số lớn . TÌM HAI SỐ

Question

Hiệu hai số là 1404 ,bt rằng nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số bé thì ta dc số lớn . TÌM HAI SỐ
hieu-hai-so-la-1404-bt-rang-neu-viet-them-chu-so-0-vao-ben-phai-so-be-thi-ta-dc-so-lon-tim-hai-s

in progress 0
Xavia 9 months 2021-04-18T17:34:04+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-18T17:35:23+00:00

  Tham khảo

   Khi viết thêm chữ số `0` vào bên phải số bé thì ta được số lớn

  `⇒`Số lớn gấp `10` lần số bé

  Số bé là:`1404:(10-1).1=156`

  Số lớn là:`156.10=1560`

  Giải thích

  Áp dụng Toán Hiệu-Tỉ

  `\text{©CBT}`

  0
  2021-04-18T17:35:58+00:00

  Nếu viết thêm số 0 vào bên phải số bé thì được số lớn => số lớn gấp 10 lần số bé .

  Sơ đồ :

  Số lớn : |—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|

  Số bé :   |—|          } hiệu 1404

  Số lớn là :

  1404 : ( 10 – 1 ) x 10 = 1560 

  Số bé là :

  1560 – 1404 = 156

                       Đáp số : số lớn 1560

                                     số bé 156

  Mik xin hay nhất ạ !

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )