Hiệp ước Bali 2/1976 , xác định những nguyên tắc cơ bản nào trong quan hệ giữa các nước Asean. Phát biểu ý kiến của mình về nguyên tắc giải quyết các

Question

Hiệp ước Bali 2/1976 , xác định những nguyên tắc cơ bản nào trong quan hệ giữa các nước Asean. Phát biểu ý kiến của mình về nguyên tắc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hoà bình

in progress 0
Diễm Thu 11 months 2021-02-20T14:07:21+00:00 2 Answers 164 views 0

Answers ( )

  0
  2021-02-20T14:09:21+00:00

  Hiệp ước Bali, xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước Asean:

  – Cùng tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, toàn vẹn lãnh thổ và bản sắc dân tộc của tất cả các Quốc gia.

  – Quyền của mọi Quốc gia được tồn tại mà không có sự can thiệp, lật đổ hoặc áp bức của bên ngoài;

  – Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

  – Giải quyết bất đồng hoặc tranh chấp bằng biện pháp hoà bình.

  – Từ bỏ việc đe doạ hoặc sử dụng vũ lực

  – Hợp tác với nhau một cách có hiệu quả.

  Nguyên tắc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình: Đây là nguyên tắc hiệu quả tránh cho tình trạng xung đột căng thẳng của các bên liên quan, khiến cho các quốc gia có nghĩa vụ phải giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình thông qua các biện pháp phi vũ lực.

  0
  2021-02-20T14:09:28+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo hiệp ước bali các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )