hiện nay mẹ hơn con 28 tuổi sau 2 năm nữa tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con tính tuổi của mỗi người hiện nay

Question

hiện nay mẹ hơn con 28 tuổi sau 2 năm nữa tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con tính tuổi của mỗi người hiện nay

in progress 0
Orla Orla 1 year 2020-11-04T08:28:17+00:00 2 Answers 147 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-04T08:30:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   hiệu số phần bằng nhau là  :

  3 – 1 = 2 (phần)

  tuổi mẹ hiện nay là :

  28 : 2 x 3 = 34 ( tuổi )

  tuổi con hiện nay là :

  34 – 28 = 6 ( tuổi )

  đáp số : con 6 tuổi 

                mẹ : 34 tuổi

  cho mình xin hay nhất

  NOCOPY

  -1
  2020-11-04T08:30:10+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   số tuổi của mẹ sâu 3 năm là 

  28×3=84(tuổi)

  đs: 84 tuổi 

  cho xin câu trả lời hay nhất nhé

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )