hiện nay bảo lực học đường đang là vấn nạn gây nhi nhức nhối trong dự luôn . viết một bài văn trình bày suy nghĩ của em về vấn đề trên

Question

hiện nay bảo lực học đường đang là vấn nạn gây nhi nhức nhối trong dự luôn . viết một bài văn trình bày suy nghĩ của em về vấn đề trên

in progress 0
RuslanHeatt 2 months 2021-08-01T04:55:09+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-01T04:56:52+00:00

  – Bạo lực học đường là những hành vi thô bạo, thiếu đạo đức với bạn mình.

  – Cách cư xử thiếu văn minh, không có giáo dục của thế hệ học sinh.

  – Xúc phạm đến tinh thần và thể xác người khác, gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

  – Hành vi này càng ngày càng phổ biến.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )