” Hi sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam! Thề chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, dù đầu rơi máu chảy cũng ko lùi bước ” . Câu nào là câu rút gọn, Tác dụng

Question

” Hi sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam! Thề chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, dù đầu rơi máu chảy cũng ko lùi bước ” . Câu nào là câu rút gọn, Tác dụng cảu câu rút gọn. ” Xin thề “. Đây có phải câu rút gọn hay là câu đặc biệt?. Nếu có hãy nêu tác dụng của câu
Lần thứ 2 đăng.

in progress 0
Trúc Chi 7 months 2021-06-21T15:41:45+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-21T15:42:50+00:00

  @Zun

  -Câu rút gọn : Hi sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam!

  -> Tác dụng : Nhấn mạnh chết vì đất nước, vì nghĩa vụ và lí tưởng cao đẹp

  – Xin thề là câu đặc biệt 

  -> Tác dụng : Nhấn mạnh là sẽ hứa làm một việc gì đó

  0
  2021-06-21T15:43:00+00:00

  Câu rút gọn :

  – Hi sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam!

  Thề chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, dù đầu rơi máu chảy cũng ko lùi bước.

  → Rút gọn thành phần chủ ngữ .

  → Tác dụng : Nhằm tránh sự lặp đi lặp lại từ ngữ , giúp các câu được liên kết chặt chẽ và mạch lạc hơn.

  – ” Xin thề ”

  → Câu rút gọn.

  → Rút gọn thành phần chủ ngữ .

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )