Hết điểm lun đó Giúp mình với ngoài câu chuyện : Bảo vệ như thế là rất tốt, Thái độ Trần Thủ Độ và Mồ Côi xử kiện Chuẩn bị kể một câu chuyện em đã ngh

Question

Hết điểm lun đó
Giúp mình với ngoài câu chuyện : Bảo vệ như thế là rất tốt, Thái độ Trần Thủ Độ và Mồ Côi xử kiện
Chuẩn bị kể một câu chuyện em đã nghe, đã đọc về một người sống, làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh.
Phương pháp giải:
a) Nhớ lại những truyện em đã được học về người sống, làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh.
Những người sống, làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh là người:
– Thực hiện đúng quy định của pháp luật, quy ước của cộng đồng, ví dụ: anh cảnh vệ Lí Phúc Nha hỏi giấy tờ của Bác Hồ (Bảo vệ như thế là rất tốt – Hướng dẫn tự học Tiếng Việt 2, tập hai); thiếu nhi giữ gìn trật tự, vệ sinh nơi công cộng, chấp hành luật lệ giao thông; Thái độ Trần Thủ Độ.
– Yêu chuộng công lí, đấu tranh thực hiện công lí, ví dụ: nhân vật Mồ Côi xử kiện, đem lại sự công bằng cho người dân (Mồ Côi xử kiện – Hướng dẫn học Tiếng Việt 3, tập một)
– Đấu tranh chống vi phạm pháp luật, ví dụ: nhân vật chú bé gác rừng đã phát hiện, ngăn chặn hành vi phá rừng của kẻ xấu (Người gác rừng tí hon – Hướng dẫn học Tiếng Việt 5, tập một); thiếu nhi tham gia bảo vệ các công trình công cộng, các di tích lịch sử – văn hoá, bảo vệ môi trường.
b) Em có thể nhớ và kể lại những truyện em đã đọc trong sách báo hoặc xem trên ti vi có nội dung theo yêu cầu của đề bài:
c) Tập kể chuyện:
– Giới thiệu câu chuyện:
+ Từ đâu mà em biết câu chuyện?
+ Truyện kể về ai?
+ Ý nghĩa của câu chuyện là gì?
– Kể diễn biến của câu chuyện:
+ Câu chuyện xảy ra khi nào? Ở đâu?
+ Việc gì quan trọng/ nghiêm trọng đã xảy ra?
+ Kết quả thế nào?
Chú ý: Kể diễn biến của câu chuyện, nhấn mạnh vào các suy nghĩ, hành động của nhân vật thể hiện ý thức sống, làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh.

in progress 0
Dâu 6 months 2021-07-21T15:39:22+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-21T15:41:00+00:00

    Có bài : – Người gác rừng tí hon ( SGK Tiếng Việt lớp 5)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )