Help mềnh vs (‘◉⌓◉’)

Question

Help mềnh vs (‘◉⌓◉’)
help-menh-vs

0
Eirian 1 year 2020-11-07T23:56:12+00:00 0 Answers 25 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )