Help me………………..

Question

Help me………………..
help-me

in progress 0
Sapo 1 tháng 2021-05-15T14:45:46+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  help-me

 2. $ f(x) = |x-1| + |x-2| – m = |x-1| + |2-x| – m \ge |x-1+2-x| – m \ge 1 – m$

  Để $f(x) > 0\ ∀\ m\  \to 1 – m > 1 \to m< 1$

  Vậy $ m <1$

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )