!!! HELP MEEEEEEEE !!! bài 1 : có những chất sau : NaHCO3, Ca(OH)2, CaCl2, CaCO3, K2CO3 a, chất nào td với dd HCl? b, chất nào td với dd N

Question

!!! HELP MEEEEEEEE !!!
bài 1 :
có những chất sau : NaHCO3, Ca(OH)2, CaCl2, CaCO3, K2CO3
a, chất nào td với dd HCl?
b, chất nào td với dd Na2CO3?
c, chất nào td với dd NaOH?
viết các pthh
bài 2 :
dựa vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học hãy:
a, so sánh mức độ hoạt động hóa học của P, S, Cl.
b, so sánh mức độ hoạt động hóa học của Na, Mg, Al.
bài 3 :
hãy sắp xếp theo chiều tính phi kim giảm dần:
a, C, O, N, F
b, Cl, F, Br

in progress 0
Vodka 7 months 2021-04-10T05:13:03+00:00 3 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-10T05:14:55+00:00

  1) 

  a, 

  NaHCO3+ HCl -> NaCl+ CO2+ H2O 

  Ca(OH)2+ 2HCl -> CaCl2+ 2H2O 

  CaCO3+ 2HCl -> CaCl2+ CO2+ H2O 

  K2CO3+ 2HCl -> 2KCl+ CO2+ H2O 

  b, 

  Ca(OH)2+ Na2CO3 -> CaCO3+ 2NaOH 

  CaCl2+ Na2CO3 -> CaCO3+ 2NaCl 

  c, 

  NaHCO3+ NaOH -> Na2CO3+ H2O  

  2)

  a, P < S < Cl 

  b, Al < Mg < Na

  3) 

  a, F > O > N > C 

  b, F > Cl > Br

  0
  2021-04-10T05:15:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bài1

  a) NaHCO3,Ca(OH)2,CaCO3 và K2CO3

  b) Ca(OH)2,CaCl2

  c) NaHCO3

  Bài 2

  a)

  Tính phi kim P<S<Cl

  b) 

  Tính kim loại Na>Mg>Al

  Bài 3

  a) F<O<N<C

  b) F<Cl<Br

   

  0
  2021-04-10T05:15:07+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo nahco3 + koh các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )