help me tks mn sssss

Question

help me tks mn sssss
help-me-tks-mn-sssss

in progress 0
Kiệt Gia 9 months 2021-04-29T02:29:57+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-29T02:31:41+00:00

  `a)` $AD$ là phân giác của `\hat{BAC}`

  `=>\hat{BAD}=\hat{CAD}`

  Mà `\hat{BAD}=1/ 2sđ\stackrel\frown{BD}` (góc nội tiếp chắn cung $BD)$

  `\qquad \hat{CAD}=1/ 2sđ\stackrel\frown{CD}` (góc nội tiếp chắn cung $CD$)

  `=>\stackrel\frown{BD}=\stackrel\frown{CD}`

  `=>BD=CD` (liên hệ dây và cung)

  `=>∆BCD` cân tại $D$

  Vì `BC` là đường kính của $(O)$

  `=>O` là trung điểm $BC$

  `=>DO` là trung tuyến $∆BCD$ cân tại $D$

  `=>DO` đồng thời là đường cao $∆BCD$

  `=>DO`$\perp BC$

  Vậy `OD`$\perp BC$

  $\\$

  `b)` Ta có:

  `\qquad \hat{CAD}=1/ 2 sđ\stackrel\frown{CD}` (góc nội tiếp chắn cung $CD$)

  `\qquad \hat{BCD}=1/ 2 sđ\stackrel\frown{BD}` góc nội tiếp chắn cung $BD$)

  Mà `\stackrel\frown{BD}=\stackrel\frown{CD}`(câu a)

  `=>\hat{CAD}=\hat{BCD}`

  $\\$

  `c)` Xét $∆ACD$ và $∆CMD$ có:

  `\qquad \hat{D}` chung

  `\qquad \hat{CAD}=\hat{MCD}` (do `\hat{CAD}=\hat{BCD}`)

  `=>∆ACD∽∆CMD` (g-g)

  `=>{CD}/{MD}={AD}/{CD}`

  `=>CD^2=AD.MD`

  $\\$

  `d)` $BC$ là đường kính của $(O)$

  `=>\hat{BAC}=90°` (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

  `=>\hat{ABC}+\hat{ACB}=90°` (hai góc phụ nhau)

  $\\$

  $\quad I$ là tâm đường tròn nội tiếp $∆ABC$

  `=>BI` là phân giác `\hat{ABC}`

  `=>\hat{ABI}=1/ 2 \hat{ABC}`

  `\qquad CI` là phân giác `\hat{ACB}`

  `=>\hat{ACI}=1/ 2 \hat{ACB}`

  $\\$

  `\qquad \hat{BIM}` là góc ngoài $∆ABI$

  `=>\hat{BIM}=\hat{ABI}+\hat{BAI}`

  `\qquad \hat{CIM}` là góc ngoài $∆ACI$

  `=>\hat{CIM}=\hat{CAI}+\hat{ACI}`

  Ta có:

  `\qquad hat{BIC}=\hat{BIM}+\hat{CIM}`

  `=\hat{ABI}+\hat{BAI}+\hat{CAI}+\hat{ACI}`

  `=1/ 2 \hat{ABC}+\hat{BAC}+1/ 2 \hat{ACB}`

  `=90°+1/ 2 (\hat{ABC}+\hat{ACB})`

  `=90°+1/ 2 .90°=135°`

  Vậy `\hat{BIC}=135°`

  help-me-tks-mn-sssss

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )