Help me !!! Thank you ????

Question

Help me !!!
Thank you ????
help-me-thank-you

in progress 0
Khang Minh 8 tháng 2020-10-14T11:55:29+00:00 2 Answers 86 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Dựng hình thoi ABCD , ta có:

  $|\vec{BA}+\vec{BC}|=|\vec{BD}|=2a\sqrt{\frac{3}{4}}$

 2. Gọi `I` là trung điểm của `AC`

  Ta có:

  `|vec{BC} + vec{BA}|`

  `= |2vec{BI}|`

  `= 2.BI`

  `= 2.sqrt{a^2 – (a/2)^2}`

  `= 2asqrt{3/4}`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )