Help me sgk văn tr 96 câu1 b Có kẻ ns…..

Question

Help me sgk văn tr 96 câu1 b Có kẻ ns…..

in progress 0
Hưng Khoa 8 months 2021-06-04T23:04:26+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-04T23:05:38+00:00

  Đây nha bn ,xin hay nhất mà bn học nhanh thế mk mới học đến trang 66

  help-me-sgk-van-tr-96-cau1-b-co-ke-ns

  0
  2021-06-04T23:06:12+00:00

  Câu b: – Cụmchủ – vị: “ các thi sĩ ca / tụng cảnh núi non

                                          CN                        VN

  Cụm Chủ – Vị: người / lấy tiếng chim / kêu, tiếng suối chảy / làm đề ngâm vịnh                              CN1     VN1     CN2        CN2          CN3                 VN3

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )