Help me Cho `x + y = 1`. Tính `A = x^3 + y^3 + xy` Cho `x – y = 1`. Tính `B = x^3 – y^3 – 3xy`

Question

Help me
Cho `x + y = 1`. Tính `A = x^3 + y^3 + xy`
Cho `x – y = 1`. Tính `B = x^3 – y^3 – 3xy`

in progress 0
Khải Quang 8 tháng 2020-10-29T17:25:04+00:00 1 Answers 37 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: 

  Hình như bạn viết sai câu đầu là 

  X^3+y^3+3xy mới đúng

  X+y=1tính A=x^3+y^3+3xy

  X+y=1

  A=x^3+y^3+3xy

  A=(x+y^3)+3xy(x+y)+3xy

  A=1^3-3xy×1+3xy

  A=0

  X-y=1

  B=(x-y^3)+3xy(x-y)-3xy

    =1+3xy×1-3xy

   =0

   

Leave an answer