Help em bài này với :((

Question

Help em bài này với :((
help-em-bai-nay-voi

in progress 0
Ngọc Diệp 9 months 2021-04-27T12:53:55+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-27T12:54:57+00:00

  Đáp án:

  $\tan \left( {2\alpha } \right) = \dfrac{4}{3};\cos \alpha  =  – \dfrac{1}{{\sqrt 5 }};\cos \left( {2\alpha } \right) =  – \dfrac{3}{5}$;$\sin 2\alpha  =  – \dfrac{4}{5}$;$\sin \dfrac{\alpha }{2} = 0,85$

  Giải thích các bước giải:

   Ta có:

  $\begin{array}{l}
  \tan \alpha  =  – 2\\
   \Rightarrow \tan \left( {2\alpha } \right) = \dfrac{{2\tan \alpha }}{{1 – {{\tan }^2}\alpha }} = \dfrac{4}{3}
  \end{array}$

  Lại có:

  $\begin{array}{l}
   – \dfrac{{3\pi }}{2} < \alpha  <  – \pi  \Rightarrow \cos \alpha  < 0\\
   \Rightarrow \cos \alpha  =  – \sqrt {\dfrac{1}{{1 + {{\tan }^2}\alpha }}}  =  – \dfrac{1}{{\sqrt 5 }}
  \end{array}$

  Như vậy:

  $\begin{array}{l}
   + )\cos \left( {2\alpha } \right) = 2{\cos ^2}\alpha  – 1 =  – \dfrac{3}{5}\\
   + )\sin \alpha  = \tan \alpha .\cos \alpha  = \dfrac{2}{{\sqrt 5 }}\\
   + )\sin 2\alpha  = 2\sin \,\alpha .\cos \alpha  = 2.\dfrac{2}{{\sqrt 5 }}.\left( {\dfrac{{ – 1}}{{\sqrt 5 }}} \right) =  – \dfrac{4}{5}\\
   + )\sin \dfrac{\alpha }{2} = \sqrt {\dfrac{{1 – \cos \alpha }}{2}}  = 0,85
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )