HELP -7 = 1/3(x – 12)

Question

HELP
-7 = 1/3(x – 12)

in progress 0
Hưng Khoa 6 months 2021-08-28T11:07:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T11:08:24+00:00

  Answer:

  x = -9

  Step-by-step explanation:

  1/3 (x) 1/3 (-12)

  -7 = 1/3x – (-4)

  + 4           +4

  ————————

  -3 = 1/3x

  —    ——

  1/3    1/3

  x = -9

  0
  2021-08-28T11:08:47+00:00

  Answer:

  -9

  Step-by-step explanation:

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )