Hellppp me:((((((((????

Question

Hellppp me:((((((((????
hellppp-me

in progress 0
Acacia 1 year 2020-10-19T02:57:15+00:00 2 Answers 80 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-19T02:58:51+00:00

  Câu 46.

   A.Có 1 hàm số lẻ là y= 2015 (x)

  Câu 47. D

  Câu 48. B

  Câu 49. B

  Câu 50. C

  Câu 51. A

  Câu 54. B

  Câu 55*. A

  #HỌC TỐT NHA!

  #Nocopy

   

  0
  2020-10-19T02:59:12+00:00

  Câu 47 không rõ số mũ của $x$. 

  $f(x)=-2x^3+3x$ có $D=\mathbb{R}$, $f(-x)=-2(-x)^3+3(-x)=2x^3-3x=-f(x)$ nên $f(x)$ là hàm lẻ.

  Nếu số mũ $x$ của $g(x)$ chẵn thì $g(x)$ là hàm chẵn, nếu lẻ thì $g(x)$ không chẵn không lẻ.

  hellppp-me

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )