-He said I could concentrate on more important matters.(TURN) -Jason and I shared the driving.(TURNS) -The loss of the account was not our fault.(BLAM

Question

-He said I could concentrate on more important matters.(TURN)
-Jason and I shared the driving.(TURNS)
-The loss of the account was not our fault.(BLAME)
-We ought to have dropped in on Muriel when we were in town.(PAID)
???? I need now, please hurry up!

in progress 0
Edana Edana 1 year 2020-11-21T02:55:47+00:00 3 Answers 42 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-21T02:57:40+00:00

  -He said I could concentrate on more important matters.(TURN)

   He said I could turn to more important matters.

  -Jason and I shared the driving.(TURNS)

    Jason and I took turns to drive.

  -The loss of the account was not our fault.(BLAME)

    We weren’t to blame for the accident.

  -We ought to have dropped in on Muriel when we were in town.(PAID)

    We ought to have paid a visit to Muriel when we were in town.

  @@@CHO MK HY CHG NHÉ!!!!!!!!!@@@@@@@

  0
  2020-11-21T02:57:41+00:00

   1.He said I could turn to more important matters

   2. Jason and I took turns to drive

   3. We weren’t to blame for the accident

  4.  We ought to have paid a visit to Muriel when we were in town

                          ~~alierchensama~~~~~`

 1. Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo concentrate đi với giới từ gì các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )