Hãy viết một kết thúc khác cho câu chuyện “Bài học đường đời đầu tiên”

Question

Hãy viết một kết thúc khác cho câu chuyện “Bài học đường đời đầu tiên”

in progress 0
Hồng Cúc 2 months 2021-07-03T22:24:15+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-03T22:25:37+00:00

     Từ khi gây ra sự việc đau thương với Dế Choắt và lời khuyên ý nghĩa. Từ đó dế mèn đã bớt hung hăng, hống hách mà mang sức khỏe của mình ra làm những việc tốt giúp bà con trong xóm làng. Dù thế cậu vẫn luôn ghi nhớ hình ảnh của cậu dế choắt trong tâm. Sống một thời gian cậu quyết định đi đó đậy mờ thêm hiểu biết của mình

  0
  2021-07-03T22:25:42+00:00

  Từ khi gây ra sự việc đau thương với Dế Choắt và lời khuyên ý nghĩa. Từ đó dế mèn đã bớt hung hăng, hống hách mà mang sức khỏe của mình ra làm những việc tốt giúp bà con trong xóm làng. Dù thế cậu vẫn luôn ghi nhớ hình ảnh của cậu dế choắt trong tâm. Sống một thời gian cậu quyết định đi đó đậy mờ thêm hiểu biết của mình

                                     Xin câu trả lời hay nhất nha 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )