Hãy viết đoạn văn T-P-H (khoảng 12 câu văn ) trình bày cảm nhận của em về người anh hùng Quang Trung-Nguyễn Huệ qua hồi thứ 14 “Quang TRUNG ĐẠI PHÁ QU

Question

Hãy viết đoạn văn T-P-H (khoảng 12 câu văn ) trình bày cảm nhận của em về người anh hùng Quang Trung-Nguyễn Huệ qua hồi thứ 14 “Quang TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH”.Trong đoạn văn có sử dụng một câu ghép và một phép liên kết (chỉ rõ )
Ai giúp em với em cảm ơn!

in progress 0
Yến Oanh 5 months 2021-08-31T05:02:53+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-31T05:03:59+00:00

    Hình tượng Quang Trung được khắc họa trong “Hoàng Lê nhất thống chí” (hồi thứ 14) nổi bật lên là người  có tài thao lược và tài dụng binh như thần. Điều đó được thể hiện qua cuộc hành quân thần tốc của  nghĩa quân Tây Sơn do vua Quang Trung chỉ huy.  Ngày 25 tháng Chạp xuất quân từ Phú Xuân(Huế), ngày 29 đã tới Nghệ An, vượt khoảng 350 km qua núi, qua đèo. Đến Nghệ An, vừa tuyển quân, tổ chức đội ngũ, vừa duyệt binh, chỉ trong vòng một ngày. Hôm sau, tiến quân ra Tam Điệp (cách khoảng 150km). Và đêm 30 tháng Chạp đã “lập tức lên đường”, tiến quân ra Thăng Long mà tất cả đều là đi bộ. Có sách còn nói ông sử dụng cả biện pháp dùng võng khiêng, cứ hai người khiêng thì một người được nằm nghỉ, luân phiên nhau suốt đêm ngày. Từ Tam Điệp ra Thăng Long (khoảng hơn 150km), vừa hành quân, vừa đánh giặc mà vua Quang Trung định kế hoạch chỉ trong vòng 7 ngày, mồng 7 tháng Giêng sẽ vào ăn Tết ở Thăng Long. Trên thực tế, đã thực hiện kế hoạch sớm hai ngày: trưa mồng 5 đã vào Thăng Long.  Hành quân xa liên tục như vậy, thường quân đội sẽ mệt mỏi, rã rời, nhưng nghĩa binh Tây Sơn “cơ nào đội ấy vẫn chỉnh tề”, “từ quân đến tướng, hết thảy cả năm đạo quân đều vâng mệnh lệnh, một lòng một chí quyết chiến quyết thắng”. Đó là nhờ tài năng quân sự lỗi lạc ở người cầm quân. Hơn một vạn quân mới tuyển đặt ở trung quân, còn quân tinh nhuệ từ đất Thuận Quảng ra thì bao bọc ở bốn doanh tiền, hậu, tả, hữu. Phẩm chất ấy còn thể hiện qua việc  tổ chức các trận đánh hợp lí, ít hao tổn binh lực. Trận Hà Hồi không cần đánh,  Trận Ngọc Hồi được thành. Hình ảnh người thủ lĩnh ấy đã làm quân sĩ nức lòng, tạo niềm tin quyết chiến quyết thắng, đồng thời khiến kẻ thù kinh hồn bạt vía, rơi vào cảnh đại bại nhanh chóng. 

    – phé thế: Quang Trung-ông

    -câu ghép: Trận Hà Hồi không cần đánh,  Trận Ngọc Hồi được thành

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )