Hãy viết bảng đơn vị đo độ dài và mối liên hệ giữa hai đơn vị đo liền kề

Question

Hãy viết bảng đơn vị đo độ dài và mối liên hệ giữa hai đơn vị đo liền kề

in progress 0
Verity 10 months 2020-11-21T05:44:16+00:00 2 Answers 48 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-21T05:45:46+00:00

  Bảng đơn vị đo độ dài:

    km→hm→dam→m→dm→cm→mm

  Mối quan hệ: Mỗi đơn vị cách nhau 10 đơn vị

  0
  2020-11-21T05:45:57+00:00

  $km→hm→dam→m→dm→cm→mm$

  (Mỗi đại lượng cách nhau 10 đơn vị)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )