Hãy viết 1 đoạn nói về nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta đoạn văn viết khoảng 15 đến 20 dòng không sao chép

Question

Hãy viết 1 đoạn nói về nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta đoạn văn viết khoảng 15 đến 20 dòng không sao chép trên mạng ai làm đúng mình cho năm sao

in progress 0
Xavia 7 months 2021-06-13T22:41:36+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-13T22:42:55+00:00

  #dark

  Lòng yêu nước của nhân dân ta rất sâu sắc. Nó đã được thể hiện từ hàng nghìn năm trước. Từ nhưngc cuộc chiến đấu của bà Trưng, bà Triệu,….. đến những vị anh hùng chống Pháp,chống Mĩ cứu nước như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp,….. Lòng yêu nước còn được thể hiện trong đợt dịch COVID 19 vừa qua. Trong hơn một năm quacác bác sĩ đã chiến đấu không ngừng nghỉ, không biết mệt mỏi là gì. Những chiến sĩ áo trắng ấy đã cứu sống hơn một nghìn người dân. Lòng yẻu nước của nhân dân ta thật sâu sắc giống như Bác Hồ đã nói:”từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tình thàn ấy lại sôi nổi,nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm,khó khăn,nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”. Tóm lại, tình thần yêu nước của nhân dân ta rất sâu nặng  

  nocopy 

  @gladbach

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )