Hãy trình bày ý nghĩa của chi tiết ”Tiếng đàn thần” viết bằng một đoạn văn khoảng 7 câu. Ai trả lời đầu tiên mk vote cho 5* và cảm ơn,cho là hay nhấ

Question

Hãy trình bày ý nghĩa của chi tiết ”Tiếng đàn thần” viết bằng một đoạn văn khoảng 7 câu. Ai trả lời đầu tiên mk vote cho 5* và cảm ơn,cho là hay nhất nha

in progress 0
Thiên Di 6 months 2021-07-16T11:19:27+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T11:20:41+00:00

   Tiếng đàn thần trong truyện Thạch Sanh là một chi tiết quan trọng, đắt giá. Đó là tiếng đàn của công lý khi tiếng đàn giúp Thạch Sanh được giải oan, giải thoát, giúp cho công chúa biết nói, vạch mặt Lý Thông. Đó là tiếng đàn thể hiện quan niệm và ước mơ của nhân dân: Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác. Ngoài ra tiếng đàn là đại diện cho cái thiện và tinh thần yêu chuộng hòa bình của nhân dân ta. Tiếng đàn làm cho quân 18 nước chư hầu phải cởi giáp xin hàng. Đó là vũ khí đặc biệt để cảm hóa kẻ thù. 

  0
  2021-07-16T11:20:43+00:00

  Tiếng đàn cất lên từ trong ngục tối giải câm cho công chúa, giải oan cho Thạch Sanh, trừng phạt tên Lý Thông.

  $\rightarrow$ Âm nhạc một loại nghệ thuật có khả năng cảm hóa lòng người, hướng con người ta đến cái thiện. Là tiếng đàn của công lí, thể hiện ước mơ có một cuộc sống bình đẳng của nhân dân ta đồng thời thể hiện quan niệm của dân ta: kẻ ác sẽ bị trừng phạt, còn người tốt sẽ được giúp đỡ. Đó chính là vũ khí đặc biệt để cảm hóa quân thù.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )