Hãy trình bày suy nghĩ của em về trách nhiệm tuổi trẻ hiện nay trong việc bảo vệ biển đảo quê hương. Viết bài đủ ý nhé mn.

Question

Hãy trình bày suy nghĩ của em về trách nhiệm tuổi trẻ hiện nay trong việc bảo vệ biển đảo quê hương.
Viết bài đủ ý nhé mn.

in progress 0
Diễm Thu 6 months 2021-07-13T19:11:04+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T19:12:53+00:00

  Trách nhiệm của thanh niên trong việc bảo vệ chủ quyển biển đảo của Tổ quốc:

   Hiện nay, chủ quyển biển đảo của nước ta vẫn thường xuyên bị đe dọa, lấn chiếm, gây ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống và sự an toàn tính mạng của ngư dân.

  – Thanh niên là lực lượng lớn trong xâ hội, là những người có sức khỏe, sức trẻ và tri thức, vì vậy, cần xông pha gánh vác trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

  + Cần nghiên cứu và nhận thức sâu sắc về ý nghĩa thiêng liêng chủ quyển biển đảo và giá trị to lớn của biển đảo mà ông cha ta đã đánh đổi xương máu để xây dựng, gìn giữ.

  + Ý thức rõ hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của nước ta.

  + Hưởng ứng tích cực các diễn đàn hợp pháp trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên internet, khẳng định chủ quvển biển đảo Việt Nam trên các diễn đàn, đồng thời kịch liệt lên án và đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam.

  + Thanh niên phải là hậu thuẫn, là chỗ dựa tinh thẩn vững chắc của những người lính biển đảo, bằng những việc làm thiết thực như gửi thư đến người lính đảo để chia sẻ động viên và tiếp sức cho các anh.

  + Không ngừng tu dưỡng những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam, tích cực tham gia xây dựng đất nước giàu mạnh; đoàn kết tạo ra sức mạnh lớn để bảo vệ chủ quyền biển đảo.

  + Sẵn sàng chuẩn bị tinh thẩn tham gia trực tiếp công cuộc giữ gìn biển đảo quê hương, sẵn sàng lên đường khi Tổ quốc cẩn, như lời một bài hát: “Tôi láng nghe Tổ quốc gọi mình!”

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )