hãy trình bày cảm nhận khi dọc đoạn văn sau:”Mấy hom nọôm nọ trời mưa … những việc đời như thế “

Question

hãy trình bày cảm nhận khi dọc đoạn văn sau:”Mấy hom nọôm nọ trời mưa … những việc đời như thế “

in progress 0
MichaelMet 6 months 2021-07-20T03:22:47+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-20T03:24:01+00:00

    Ở đời, chúng ta rất cần sự kiên nhẫn và những ưu điểm

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )