Hãy tìm thêm 1 số câu thành ngữ tục ngữ có ý nghĩa khuyên răn con người sống sao cho hài hòa giữa vật chất vầ tinh thần , con nguời và của cải .

Question

Hãy tìm thêm 1 số câu thành ngữ tục ngữ có ý nghĩa khuyên răn con người sống sao cho hài hòa giữa vật chất vầ tinh thần , con nguời và của cải .

in progress 0
Adela 2 months 2021-07-24T00:56:30+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T00:58:02+00:00

  1.Một mặt người bằng mười mặt của

  Một mặt người là cách nói hoán dụ dung bộ phận để chỉ toàn thể, có nghĩa tương đương như một người. Của là của cải vật chất. Mười mặt của ý nói đến số của cải rất nhiều. Nghĩa của câu tục ngữ là con người quý hơn tiền bạc, và đề cao giá trị của con người

  2. Đói cho sạch, rách cho thơm

  Nghĩa của câu tục ngữ là dù khó khăn về vật chất, vẫn phải trong sạch, không làm điều xấu, dù nghèo khó vẫn phải biết giữ gìn nhân cách tốt đẹp. Khuyên răng chúng ta trong đạo làm người, điều cần giữ gìn nhất là phẩm giá trong sạch, không vì nghèo khổ mà bán rẻ lương tâm, đạo đức.

  3. Không thầy đố mày làm nên

  Ý nghĩa của câu tục ngữ này là muốn làm được việc gì cũng cần có người hướng dẫn và nó còn có ý nghĩa là đề cao vị thế của người thầy. Câu tục ngữ này khẳng định công ơn to lớn của người thầy, vì vậy chúng ta phải biết tìm thầy mà học và mãi mãi yêu quý, kính trọng, biết ơn thầy.

  4. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

  Đây là một câu tục ngữ đã quá đổi quen thuộc. Ý nghĩa của nó là khi bạn được hưởng thành quả, phải nhớ ơn người tạo ra thành quả đó, phải biết ơn với người có công lao giúp đỡ, gây dựng, tạo nên thành quả.

  0
  2021-07-24T00:58:05+00:00

  Nghèo cho sạch ,rách cho thơm

  Tốt gỗ hơn tơt ngưới sơn

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )