hãy tìm ra những điền tích điền cổ trong câu Dẫu cho trăm thân này….gói trong da ngựa Giúp với nay kt văn 90p.

Question

hãy tìm ra những điền tích điền cổ trong câu Dẫu cho trăm thân này….gói trong da ngựa
Giúp với nay kt văn 90p.

in progress 0
8 months 2021-06-02T10:32:07+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-06-02T10:34:04+00:00

    Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng. (Bài hịch tướng sĩ ) 

    Chúc bạn kt được điểm cao! ^_^

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )