Hãy tìm một vài bài thơ của các nhà thơ trung đại và hiên đại có sử dụng chất liệu văn học dân gian để chứng minh vai trò của văn học dân gian đối với

Question

Hãy tìm một vài bài thơ của các nhà thơ trung đại và hiên đại có sử dụng chất liệu văn học dân gian để chứng minh vai trò của văn học dân gian đối với văn học viết
Giúp mk nhanh nhé ????

in progress 0
Vodka 1 year 2021-07-24T19:10:48+00:00 1 Answers 54 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:12:14+00:00

  thương vợ của tú xương :

   một duyên hai nợ âu đành chịu

   năm nắng mười mưa dám quản quân

  gần mực thì đen gần đèn thì sáng của nguyễn trãi :

    ở đáng thấp thì nên đáng thấp

    đen gần mực, đỏ gần son

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )