Hãy tìm 5 phân số có tử số chia hết cho 5 và nằm giữa 9/10 và 11/13.

Question

Hãy tìm 5 phân số có tử số chia hết cho 5 và nằm giữa 9/10 và 11/13.

in progress 0
Ben Gia 1 year 2020-11-28T20:49:57+00:00 2 Answers 58 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-28T20:51:13+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $\frac{9}{130}$ = $\frac{1170}{1300}$

  $\frac{11}{13}$ = $\frac{1100}{1300}$

  ⇒ 5 phân số có tử số chia hết cho 5 và nằm giữa $\frac{9}{130}$ ; $\frac{11}{13}$ là

  $\frac{1175}{1300}$ ; $\frac{1180}{1300}$ ; $\frac{1185}{1300}$ ; $\frac{1190}{1300}$ ; $\frac{1195}{1300}$

   

  0
  2020-11-28T20:51:38+00:00

  Đáp án:

  $\frac{9}{10}$ `>a>`$\frac{11}{13}$ 

  $\frac{468}{520}$` >a>`$\frac{440}{520}$ 

  ⇒`a` có tử chi hết cho` 5`

  tử sô của `a ∈ {465;460;455;450}`

  `5` phân số có tử số chia hết cho `5 `và nằm giữa $\frac{9}{10}$ và $\frac{11}{13}$ 

  $\frac{465}{520}$ ,$\frac{460}{520}$, $\frac{455}{520}$ ,$\frac{450}{520} $

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )