Hãy thay từ dùng sai trong các câu dưới đây bằng những từ khác. Theo em, nguyên nhân chủ yếu của việc dùng sai đó là gì? a) Tiếng Việt có khả năng diễ

Question

Hãy thay từ dùng sai trong các câu dưới đây bằng những từ khác. Theo em, nguyên nhân chủ yếu của việc dùng sai đó là gì?
a) Tiếng Việt có khả năng diễn tả linh động mọi trạng thái tình cảm của con người.
b) Có một số bạn còn bàng quang với lớp.
c) Vùng này có khá nhiều thủ tục như: ma chay, cưới xin đều cỗ bàn linh đình; ốm không đi bệnh viện mà ở nhà cúng bái,…
Giúp mik nhoa!

in progress 0
Minh Khuê 3 months 2021-08-21T23:45:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-21T23:47:09+00:00

  a) linh ->sinh động

  b) quang->bàng quan
  c) thủ-> hủ tục

  có thể do người viết nhớ không chính xác hình thức ngữ âm của từ 

  0
  2021-08-21T23:47:41+00:00

  a. Thay linh động = sinh động.

  Tiếng Việt có khả năng diễn tả sinh động mọi trạng thái tình cảm của con người.

  • linh động: nghĩa là không gò bó, câu nệ vào khuôn mẫu, không theo nguyên tắc một cách cứng nhắc.
  • sinh động: nghĩa là có khả năng gợi ra những trạng thái, hình ảnh ở nhiều dạng vẻ khác nhau như cuộc sống thực.

  . b. Thay bàng quang = bàng quan

  Có một số bạn còn bàng quan với lớp.

  • Bàng quang: bọng chứa nước tiểu.
  • Bàng quan: bàng quan là thái độ thờ ơ, xem mình như người đứng ngoài, làm như không có quan hệ đến mình.

  c. Thay thủ tục = hủ tục

  Vùng này còn khá nhiều hủ tục này: ma chay, cưới xin đều có cỗ bàn linh đình; ốm không đi bệnh viện mà ở nhà cúng bái,…

  • Thủ tục: Những qui định hành chính cần phải tuân theo.
  • Hủ tục: Những thói quen lạc hậu, lỗi thời, không lành mạnh cần bài trừ . 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )