hãy phân tích về cái hay cái đẹp của bài ca dao sau đứng bên Ni Đồng ngó bên tê Đồng mênh mông bát ngát đứng bên tê Đồng ngó bên Ni Đồng bát ngát thân

Question

hãy phân tích về cái hay cái đẹp của bài ca dao sau đứng bên Ni Đồng ngó bên tê Đồng mênh mông bát ngát đứng bên tê Đồng ngó bên Ni Đồng bát ngát thân em như chén lúa đòng đòng……..

in progress 0
bonexptip 5 months 2021-08-27T12:44:11+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-27T12:45:49+00:00

    Nghệ thuật: Đảo ngữ, so sánh

    Ý nghĩa: ca ngợi cảnh cánh đồng bao la , trù phú và nét duyên thầm của cô gái quê

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )