Hãy phân tích các phân số sau đây thành tổng của 3 phân số tối giản có cùng mẫu số: a) 13/36 b) 31/60

Question

Hãy phân tích các phân số sau đây thành tổng của 3 phân số tối giản có cùng mẫu số:
a) 13/36
b) 31/60

in progress 0
King 7 tháng 2020-11-27T10:22:03+00:00 2 Answers 51 views 0

Answers ( )

 1. $\text{ a)}$ $\frac{13}{36}$

  $\frac{13}{36}$ =$\frac{1}{36}$ + $\frac{5}{36}$ +$\frac{7}{36}$

  $\frac{31}{60}$

  $\frac{1}{60}$ +$\frac{13}{60}$ +$\frac{17}{60}$

   

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a. 13/36 = 1/36 + 5/35 + 7/36

  b. 31/60 = 1/60 + 13/60 + 1/7

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )